හැගීම් නිසා සිදුවන කම්පන සහගත සිදුවීම් වලට රක්ෂණයක් තිබේද?

Categories

Share

රක්ෂණය යනු නොසිතු වෙලාවක නොසිතු ලෙස සිදුවන යම් කිසි අනතුරක්, ආපදාවක් සදහා මුල්‍යමය වශයෙන් ආරක්ෂාවක් ලබා දීමයි.

ලෝකය කොතරම් දියුනු වුවත්, අපට අපේ හැගීම් නිසා සිදුවන සෘනාත්මක සහ කම්පන සහගත සිදුවීම් වලට රක්ෂණයක් තිබේද?
එවැනි සිදුවිම් වලින් ආරක්ෂා වෙන්නේ කෙසේද ? සෑම මොහොතකම වෙනස් වෙන අපේ හදවත, හැගිම් පාලනය කර ගන්නේ කෙසේද ? ක්ෂනිකව ඇති වෙන වේදනාකාරී සහ පීඩන සහගත අවස්ථා වලට නොබියව මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද ?
ශක්තිමත් කාන්තාවක්, ආදරබර මවක්, සුන්දර යුවතියක්, දයාබර බිරිදක්, සහෝදරියක්, දියනියක් ලෙස ජිවිතයට අරුතක් එක් කරමින්, තම දෙපයින් ස්වාධීනව නැගි සිටින්නේ කෙලෙසද?
ඔබ කුමන ආගමක, ජාතියක වුවද ඔබගේ සිතුවිලි වලට මනා සන්‍යමයක් ලබා දෙන්නේ කෙසේද ? දරාගන නොහැකි වේදනාවන්, වෙන්වීම් සමග කදුලු අතරින් පොර බදිමින් සුන්දර ලෙස සිනා සෙන්නේ කෙසේද ?
ඒ සුන්දර සිනාවන් සමගින් තවත් දුක්බර හදවතක් සනසවන්නේ කෙසේද ?
ජිවිතය පුරාවටම, මා මෙතෙක් ලබපු අත්දැකීම් සමග, ඔබට සහ ඔබේ හැගිම් වලට රක්ෂණයක් වුවත් මූල්‍යමය නොවන ආරක්ෂාවක් ලබාදීමට මා, එලබෙන සතියෙහි බුද දා සිට, TheWoman.lk හරහා ඔබ හමු වෙන්නට එනවා එතෙක් සමුගන්න අවසරයි, මට….

මම කුමරිකා අමරසිංහ

Author

Share